Vítáme Vás

na webových stránkách Smíšené obchodní a průmyslové komory Česká republika – Demokratická republika Kongo. Naše Komora byla založena v r. 2011 s cílem napomáhat rozvoji obchodních, ekonomických, kulturních a dalších vztahů mezi oběma zeměmi, jakož i zvyšování obecné vzájemné informovanosti o obou zemích.

Hlavním součástí aktivit Komory je především poskytování informací o možných obchodních partnerech a o základních podmínkách vzájemných obchodních styků vč. např. informací o obchodním a politickém dění v partnerské zemi, vyhledávání obchodních a investičních příležitostí, zprostředkování přímých obchodních kontaktů podle oboru činnosti a řady dalších služeb a činností souvisejících se základním cílem založení Komory.

Veškeré služby poskytuje Komora na komerční bázi všem zájemcům bez výjimky, svým členům pak za podstatně zvýhodněných podmínek, příp. zdarma.

Představenstvo Komory

Co je nového?

Pondělí, Únor 20, 2017 - 12:22

Seminář "Subsaharská Afrika - příležitosti pro české exportéry"

Pondělí, Únor 6, 2017 - 12:38

Seminář Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky

Pondělí, Leden 23, 2017 - 13:01

Jednání konžských podnikatelů v Praze