Vítáme Vás

na webových stránkách Smíšené obchodní a průmyslové komory Česká republika – Demokratická republika Kongo. Naše Komora byla založena v r. 2011 s cílem napomáhat rozvoji obchodních, ekonomických, kulturních a dalších vztahů mezi oběma zeměmi, jakož i zvyšování obecné vzájemné informovanosti o obou zemích.

Hlavním součástí aktivit Komory je především poskytování informací o možných obchodních partnerech a o základních podmínkách vzájemných obchodních styků vč. např. informací o obchodním a politickém dění v partnerské zemi, vyhledávání obchodních a investičních příležitostí, zprostředkování přímých obchodních kontaktů podle oboru činnosti a řady dalších služeb a činností souvisejících se základním cílem založení Komory.

Veškeré služby poskytuje Komora na komerční bázi všem zájemcům bez výjimky, svým členům pak za podstatně zvýhodněných podmínek, příp. zdarma.

Představenstvo Komory

Co je nového?

Úterý, Září 20, 2016 - 14:34

Svolání Valné hromady Komory

Úterý, Květen 24, 2016 - 14:48

Podpis Memoranda o spolupráci mezi Mendelovou univerzitou v Brně a Univerzitou Kisangani v DRK

 

Středa, Květen 18, 2016 - 09:36

Konference k rozvoji vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Demokratickou republikou Kongo