Vítáme Vás

na webových stránkách Smíšené obchodní a průmyslové komory Česká republika – Demokratická republika Kongo. Naše Komora byla založena v r. 2011 s cílem napomáhat rozvoji obchodních, ekonomických, kulturních a dalších vztahů mezi oběma zeměmi, jakož i zvyšování obecné vzájemné informovanosti o obou zemích.

Hlavním součástí aktivit Komory je především poskytování informací o možných obchodních partnerech a o základních podmínkách vzájemných obchodních styků vč. např. informací o obchodním a politickém dění v partnerské zemi, vyhledávání obchodních a investičních příležitostí, zprostředkování přímých obchodních kontaktů podle oboru činnosti a řady dalších služeb a činností souvisejících se základním cílem založení Komory.

Veškeré služby poskytuje Komora na komerční bázi všem zájemcům bez výjimky, svým členům pak za podstatně zvýhodněných podmínek, příp. zdarma.

Na našem webu naleznete i další zajímavé a aktuální informace z DRK, buď vpravo v sekci "Co je nového" nebo v sekci "Demokratická republika Kongo" pod záložkou DRK aktuálně.

Představenstvo Komory

Co je nového?

Úterý, Říjen 3, 2017 - 10:49

Ekonomika DRK

Úterý, Říjen 3, 2017 - 08:55

Mediální zpravodajství z DRK

Zde naleznete stručný přehled aktuálního mediálního zpravodajství z DRK (září 2017)

Středa, Květen 17, 2017 - 10:51

Nástup nové přechodné vlády do funkce